ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ HSK & YCT

Οι εξετάσεις HSK όλων των επιπέδων θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο, 8 Νοεμβρίου 2014, στην Νομική Σχολή Αθηνών, Σόλωνος 58.

Οι εξετάσεις YCT  για το 2015 θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο, 30 Μαϊου 2015, στην Αθήνα.

Οι επόμενες εξετάσεις HSK  θα διεξαχθούν στις 13 Ιουνίου 2015 στην Αθήνα.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο του γραφείου μας.