ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι Επιτροπές του Συνδέσμου Ελλάδας-Κίνας, που προέκυψαν από τις εκλογές της 22ας Απριλίου 2019 έχουν ως εξής:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος: κ. Ανδρέας Ποταμιάνος
Α΄ Αντιπρόεδρος και Ταμίας: κα Αμαλία Ματιάτου
Β΄ Αντιπρόεδρος: κ. Κωνσταντίνος Κουσκούκης
Γενικός Γραμματέας: κ. Θεόδωρος Καρζής
Ειδικός Γραμματέας: κ. Νικόλαος Κονδύλης
Αναπληρωτής Ταμίας: κ. Σπυρίδων Ματιάτος
Μέλη:
κ. Ανδρέας Αγιανδρίτης
κ. Διονύσιος Κοδέλλας
κα Μαίρη Σαμουελιάν
κ. Μάριος Τριβιζάς
κα Αντωνία Τρουμπούκη

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

1. Επιτροπή Διπλωματικών και Διεθνών Σχέσεων
Πρόεδρος κ. Διονύσιος Κοδέλλας, Πρέσβης

2. Επιτροπή Αθλητισμού και Νεότητας
Πρόεδρος κ. Ανδρέας Αγιανδρίτης

3. Επιτροπή Πολιτιστικών Θεμάτων και Δημοσίων Σχέσεων
Πρόεδρος κα Αντωνία Τρουμπούκη
Μέλη κ. Μάριος Τριβιζάς & κ. Ανδρέας Αγιανδρίτης

4. Επιτροπή Υγείας και Εκπαίδευσης
Πρόεδρος κ. Κωνσταντίνος Κουσκούκης
Μέλος κ. Νικόλαος Μουσές

5. Επιτροπή Συντονισμού Σωματείων Φιλίας Ελλάδας-Κίνας
κ. Ανδρέας Ποταμιάνος, κ. Διονύσιος Κοδέλλας, κ. Γιώργος Ξηραδάκης

6. Επιτροπή Νομικών Θεμάτων και Συγκριτικού Δικαίου
Πρόεδρος κ. Νικόλαος Κονδύλης
Μέλος κ. Χρήστος Θεοδωρακόπουλος