ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ YCT-ΜΑΪΟΣ 2023 ΚΑΙ HSK-ΙΟΥΛΙΟΣ 2023

Σας ενημερώνουμε ότι οι ημερομηνίες εξετάσεων YCT  και  HSK είναι οι ακόλουθες:

1. YCT Αθήνα  13 Μαΐου 2023-Σάββατο

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών από Τετάρτη 1 Μαρτίου έως και Τρίτη 4 Απριλίου,  κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Παρασκευή,12:00-17:00 στα γραφεία μας.

2. HSK Αθήνα 1 Ιουλίου 2023-Σάββατο

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών από Τρίτη 2 Μαΐου έως και Παρασκευή 26 Μαΐου, κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Παρασκευή, 12:00-17:00, στα γραφεία μας.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

1. Αίτηση πλήρως συμπληρωμένη

2. Δύο φωτογραφίες3,5cm ύψος Χ 3,5cm πλάτος, ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ. Στο πίσω μέρος να αναγράφεται το όνοματεπώνυμο του εξεταζόμενου.

3. Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ, ή και, στην περίπτωση μικρών παιδιών που δεν έχουν διαβατήριο, ταυτοπροσωπίας.

4. Εξέταστρα:

YCT: Επίπεδο 1: 60 ευρώ, Επίπεδο 2: 70 ευρώ, και, εφόσον υπάρχει ζήτηση, Επίπεδο 3: 80 ευρώ.

HSK: Επίπεδο 1: 50 ευρώ, Επίπεδο 2: 60 ευρώ, Επίπεδο 3: 80 ευρώ, Επίπεδο 4: 100 ευρώ, Επίπεδο 5: 120 ευρώ, Επίπεδο 6: 130 ευρώ.

 

Ο τόπος και οι ώρες των εξετάσεων HSK και YCT θα ορισθούν σε επόμενη ανακοίνωση.