Επίσκεψη Αντιπροσωπείας Παν/μίων-Δελτίο Τύπου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Σύνδεσμος Ελλάδας – Κίνας με ιδιαίτερη χαρά γνωστοποιεί ότι πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 20/6/2023 στα επί της οδού Νίκης 25 Γραφεία του επίσημη συνάντηση με πολυπληθή αντιπροσωπεία Καθηγητών, Προέδρων Τμημάτων, Πρυτάνεων, Αντιπρυτάνεων και διοικητικού προσωπικού των είκοσι μεγαλύτερων Πανεπιστημίων της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, πολλά εκ των οποίων κατατάσσονται στις πρώτες 100 θέσεις της παγκόσμιας κατάταξης. Κατά τις εργασίες που ακολούθησαν, μετά την ανταλλαγή χαιρετισμών εκ μέρους της Διοίκησης του Συνδέσμου (κ.κ. Ν. Κονδύλη, Γενικού Γραμματέα, Α. Τρουμπούκη, Α’ Αντιπροέδρου) και του επικεφαλής της ξένης αντιπροσωπείας, πραγματοποιήθηκε συνοπτική παρουσίαση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των Κινεζικών Πανεπιστημίων ως προς τους αλλοδαπούς φοιτητές, των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών που προσφέρουν και των ακαδημαϊκών εν γένει αντικειμένων τους. Περαιτέρω, υπήρξε ενημέρωση ως προς τα ακαδημαϊκά και τεχνολογικά επιτεύγματα και ακολούθησε ευρεία συζήτηση ως προς την δυνατότητα πραγματοποίησης σπουδών στην Κίνα εκ μέρους Ελλήνων φοιτητών αλλά και ενδυνάμωσης των ακαδημαϊκών σχέσεων των δύο χωρών, ζήτημα που επεξεργάστηκε εκ μέρους του Συνδέσμου ο Καθηγητής Πανεπιστημίου και μέλος Δ.Σ. κ. Σπ. Ματιάτος. Τέλος, ελήφθη απόφαση για από κοινού διοργάνωση δημόσιας ανοικτής εκδήλωσης κατά το προσεχές έτος, κατά την οποία τα πανεπιστήμια της Κίνας θα παρουσιάσουν τα προγράμματά τους στην ελληνική ακαδημαϊκή κοινότητα.