ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ HSK – ΗΜ/ΝΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Η ημερομηνία των επόμενων εξετάσεων HSK (για όλα τα επίπεδα) στην Αθήνα, είναι Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2014.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων θα είναι από 8 Σεπτεμβρίου έως και 2 Οκτωβρίου στα γραφεία του Συνδέσμου.