ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΕ ΚΙΝΕΖΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Επίσης αξίζει να αναφέρουμε ότι κάθε χρόνο το Σχολείο Ελληνικών «Μέγας Αλέξανδρος» του ΕλληνοΒρεττανικού Ινστιτούτου προσφέρει κατά την Πρωτοχρονιάτικη Εκδήλωσή μας μια υποτροφία εκμάθησης της Ελληνικής Γλώσσας, που χορηγούμε στους καθηγητές του φροντιστηρίου μας. Για το 2010 η υποτροφία απεδόθη στον καθηγητή κ. FuYin.