ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ

Επίσης υπήρξε συνεργασία με το Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου του Υπουργείου Ανάπτυξης για την χορήγηση ΕλληνοΚινεζικού Λεξικού και ηλεκτρονικών μέσων υποστήριξης για την εκμάθηση Ελληνικής Γλώσσας, τα οποία δόθηκαν από τον Πρόεδρο του Συνδέσμου μας σε Κινέζους επισήμους κατά την επίσκεψή τους στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου. Το λεξικό περιλαμβάνει 630 διαλόγους και 3600 λήμματα.

Έγινε παραλαβή από το Υπουργείο Εξωτερικών 500 τευχών πρακτικών οδηγών για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2008 στο Πεκίνο.