ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΛΟΥΣ : ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ

Οι  προσφερόμενες παροχές της Ταυτότητας Μέλους του Συνδέσμου Ε-Κ συνεχίζουν να εμπλουτίζονται με νέες, με πλέον πρόσφατη αυτή της Τεχνικής Εταιρίας ΕΦΑ ΤΕΧΝΙΚΗ για την συντήρηση εγκαταστάσεων θέρμανσης (πετρελαίου, υγραερίου και φυσικού αερίου).

 

Δείτε τον  πλήρη κατάλογο, όπως έχει διαμορφωθεί έως τώρα: ΠΑΡΟΧΕΣ