ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ HSK ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Ο Σύνδεσμος Ελλάδας-Κίνας θα διεξαγάγει εξετάσεις HSK στις 14 Νοεμβρίου 2015, σε όλα τα επίπεδα.

Θα δεχόμαστε τα δικαιολογητικά για τις εξετάσεις από την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου έως και την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου.