Οι εγγραφές για το παιδικό τμήμα

Οι εγγραφές για το παιδικό τμήμα, από 5-8 ετών, εξοικείωσης στην Κινεζική γλώσσα, που θα λειτουργήσει τον Ιούνιο και Ιούλιο άρχισαν!

Επίσης άρχισαν οι εγγραφές για το εντατικό τμήμα αρχαρίων ενηλίκων Ιουνίου – Ιουλίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο του Συνδέσμου.