ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ HSK – ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Ο Σύνδεσμος Ελλάδας-Κίνας σας ενημερώνει ότι θα διεξαγάγει εξετάσεις HSK σε όλα τα επίπεδα το Σάββατο 10 Μαΐου 2014.
Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων συμμετοχής αρχίζει την Τρίτη 4 Μαρτίου και τελειώνει την Δευτέρα  31 Μαρτίου 2014.
Για τα δικαιολογητικά, τις αιτήσεις και άλλες λεπτομέρειες παρακαλούμε να τηλεφωνήσετε στα γραφεία μας, καθημερινές από 13:00 έως 17:30.